Baudelaire e la città moderna, Simbolismi ed ermetismi